Powrót nocą Łuna na niebie, jak policzek kobiety purpurowa od śmiałych komplementów. Puste sanie suną po lodzie. Konie szepcą coś sobie do ucha. Pies-włóczęga szczeka pod gospodą. Cudza twarz zbudowana z przypadku patyków. Księżyc.

  • poprzedni
  • spis treści
  • następny