RzeŸbiarka Wyryłam na jego czole trzy litery. Literę P, bo mi się podoba. Literę N, bo jest nieczuły i zimny. Literę K, bo nazywam się Krystyna, a na rzeŸbach należy się podpisywać. Popatrzę sobie teraz na niego w skupieniu nim zniknie z mojej pamięci nadpisany przez nowe dzieła.

  • poprzedni
  • spis treœci
  • następny