O ulotkach - - dedykuję Pani Rozdającej Ulotki pod 8 lo Pewna kobieta czeka na mnie codziennie od rana stoi na zakręcie rozdaje niekonieczne bilety na podróż z jednego świata do drugiego. Ciepła, czapkowana. Kontakt wzrokowy. Przyspieszenie kroku. Następuje uśmiech, a w pełnym rozkwicie uśmiechu dochodzi do przekazania. Mijamy się. Zazwyczaj bezsłownie. To bardzo dobrze. Dźwięk jest przecież niepotrzebny. Ciepła, czapkowana.

  • poprzedni
  • spis treści
  • następny